EDN : SCHATTING VAN HET TEKORT AAN NEUROMEDIATOREN

Talrijke wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat een tekort aan neuromediatoren zoals serotonine of dopamine een dieet kan doen mislukken. Het brengt een verlies van zelfvertrouwen, een motivatiedaling, eetbuien, een depressieve staat, een non-success logica…. met zich mee. Om te voorkomen dat een dieet mislukt, staat EDN toe een eventueel onevenwicht aan serotonine en/of dopamine te bepalen en een aangepast therapeutisch protocol op touw te zetten.

Via onze « professionele ruimte » hebt u een vlotte toegang tot EDN. Via ons pedagogisch en ergonomisch platform kunt u elke patiënt opvolgen. Omdat de vragenlijsten meermaals kunnen worden ingevuld, is het mogelijk de resultaten te vergelijken en hun evolutie te analyseren zodat u de begeleiding kan bijsturen indien nodig.