QUEEN : VRAGENLIJST ROND SCREENING IN ENDOCRINOLOGIE

Onder de pedagogische verantwoordelijkheid van Dr Jacques BASSIER en Dr Benoît EVERARD

QUEEN bestudeert de symptomen en medische voorgeschiedenis van uw patiënten rond 11 hormonen : schildklier, insuline, melatonine, groeihormoon, DHEA, cortisol, aldosteron, pregnenolon, testosteron, oestrogenen en progesteron.

Deze vragenlijst geeft de mogelijkheid de verschillende endocriene dysfuncties te bepalen. Door de snelle interpretatie kunnen hormonale onevenwichten in een vroeg stadium behandeld worden, zelfs voordat er biologische storingen ontstaan.

Via onze professionele ruimte hebt u een vlotte toegang tot QUEEN. Via ons pedagogisch en ergonomisch platform kunt u elke patiënt opvolgen. Omdat de vragenlijsten meermaals kunnen worden ingevuld, is het mogelijk de resultaten te vergelijken en hun evolutie te analyseren zodat u de begeleiding kan bijsturen indien nodig.