Consultatie in Fysionutritie


Consultatie in Fysionutritie heeft als doel de onevenwichten en de in macro- en micronutriëntengebrekken van een individu over te nemen ten opzichte van zijn specifieke noden.

Door middel van specifieke vragenlijsten stelt de consultatie in Fysionutritie de eetgewoonten en het algemene gezondheidstoestand van de patiënt. In de eerste instantie om de voeding terug te evenwichten en in de tweede instantie, een aangepaste en gepersonaliseerde supplementatie voor te stellen.

Fysionutritie neemt een zeer belangrijke plaats in tegenover een aan nutriënten gebrekkige voeding voor 2 hoofdredenen:

  • De vermindering van de algemene calorie-inname heeft een vermindering van de micronutriënten-inname met zich meegebracht. De levensstijlverandering (vermindering van werktijd, met de auto gemaakte trajecten, vóór de televie doorgebrachte vrije tijd…) brengt minder energieverbruik met zich mee.
  • De vermindering van micronutriëntendichtheid. Nu komen 70% van onze voeding van aan nutriënten veel minder rijke industriële produkten. Tegelijkertijd hebben de teelttechnieken de gehalte aan nutriënten van fruit en groenten uitzienlijk doen verminderen.

Zelfs met een evenwichtige voeding is het daarom moeilijk micronutriënten aan zijn lichaam te brengen : vitaminen, mineralen, sporenelementen, vetzuren, probiotica, aminozuren) , die noodzakelijk zijn en nochtans een belangrijke rol inspelen. Als de gebrekssituatie doorgaat, komen er symptomen die de voorgangers zijn van ernstigere ziekten.

Bij de consultatie in Fysionutritie en door middel van wetenschappelijke vragenlijsten schat de specialist uw micronutritionele gebrekken,hun oorsprong en hun gevolgen op uw algemene gezondheidstoestand. Daarna gaat hij u een geïndividualiseerd therapeutisch programma voorstellen om aan al uw eisen te antwoorden.

Om verder te gaan kan de specialist in Fysionutritie u biologische testen voorschrijven.

Wanneer raadplegen

Fysionutritie is een nieuwe preventieve en therapeutische aanpak. Ze stelt aangepaste oplossingen voor de hele familie bij iedere levensstap voor. Daardoor wordt ons dagelijkse kwaliteitsleven (stress, spijsverteringsproblemen, moeilijkheden om in slaap te vallen, …). Ons gezondheidskapitaal wordt behouden en begeleidt de therapeutische behandelingen.