Wetenschappelijke vragenlijsten voor een behandeling op maat

Tijdens uw consultatie in Fysionutritie kan uw gezondheidsprofessional u vragen online vragenlijsten in te vullen.

De teksten hieronder geven u uitleg over het doel van de vragenlijsten.

Let op, om de vragenlijsten in te vullen dient u een login en een paswoord te krijgen van een gezondheidsprofessional (opgeleid in Fysionutritie).

QUIDAM : Vragenlijst over de inname van macronutriënten

Door middel van 11 vragen kan de vragenlijst uw eetgewoonten inschatten. Na interpretatie gaat de gezondheidsprofessional eventuele verkeerde eetgewoontes identificeren en ze daarna aanpassen.

QUADO : Vragenlijst over analyse, opsporing en oriëntatie in Fysionutritie

QUADO is een echte gezondheidscontrole en geeft uw gezondheidsprofessional de mogelijkheid de onevenwichten op het gebied van micronutriënten te identificeren, op basis van 8 evenwichten van het lichaam :

1) Microbiota-evenwicht
2) Darmpermeabiliteit-evenwicht
3) Detoxevenwicht
4) Oxidatie-ontstekingsevenwicht
5) Evenwicht van de essentiële vetzuren
6) Zuur-base-evenwicht
7) Evenwicht van de neuromediatoren
8) Mitochondriaal evenwicht

Dankzij de QUADO-analyse kan de gezondheidsprofessional een aangepaste inname bepalen voor elk evenwicht.

QUEEN

Doorheen ons hele leven hebben onze hormonen een functioneel doel. Ze zijn de chemische boodschappers in het bloed, en veroorzaken fysieke, psychologische en gedragsveranderingen. Ze beïnvloeden onze groei, sexualiteit, reproductie, metabolisme, spierontwikkeling, stemming, slaap, waakzaamheid, …

QUEEN is een vragenlijst die uw medische symptomen en achtergrond bestudeert rond 11 hormonen : schildklier, insuline, melatonine, groeihormoon, DHEA, cortisol, aldosteron, pregnenolon, testosteron, oestrogenen en progesteron.

Deze vragenlijst geeft de mogelijkheid de verschillende endocriene dysfuncties te bepalen Door de snelle interpretatie kunnen hormonale onevenwichten in een vroeg stadium behandeld worden, zelfs voordat er biologische storingen ontstaan.

EDN : Schatting van het gebrek aan neuromediatoren

Talrijke wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat een gebrek aan neuromediatoren zoals serotonine of dopamine een dieet kan laten mislukken. Het brengt een verlies van zelfvertrouwen, een motivatiedaling, eetbuien, een depressieve staat, een non-success logica…. met zich mee. Om te voorkomen dat een dieet mislukt, staat EDN toe een eventueel onevenwicht aan serotonine en/of dopamine te bepalen en een aangepast therapeutisch protocol op touw te zetten.