International Institute of Physionutrition and Phytotherapy

II2P opleidingsbedrijf gevestigd in het Groothertogdom Luxemburg, werd opgericht op initiatief van huisartsen, nutritionisten en Universiteitsprofessoren om de gezondheidsprofessionals tot Fysionutritie en Fytotherapie op te leiden.

Ons werk is op 3 hoofddoelen gericht :

    • De gezondheidsprofessionals op te leiden tot de grondbeginselen van Fysionutritie en Fytotherapie door een opleidingscyclus van 64 modules
    • Gevalideerde vragenlijsten van diagnoseoriëntatie opstellen om de gezondheidsprofessionals te helpen bij de behandeling van de patiënten

A. Voortgezette opleiding van gezondheidsprofessionals

Het is het hoofddoel  van II2P,  zo hebben we uit didactische zorg beslist voor opleidingen op te richten die aangepast zijn op de dagelijkse vragen van de gezondheidsprofessionals, met het accent op de uitwisseling van ervaringen. We geven zeker de voorrang aan de kwaliteit van de sprekers, wat de basis is voor ieder kwaliteitsopleiding. Meerdere opleidingsvormen bestaan:

           De opleidingscycli tot Fysionutritie en Fytotherapie:

II2P stelt een opleidingscyclus tot Fysionutritie en Fytotherapie van op parktijkgerichte 68 modules voor, en baseert zich op de voedingskennis, op de hoofdevenwichten van de Microvoeding (microbiota, darmpermeabiliteit, detox, oxydo-ontstekingsremmend, vetzuren, acidozuur, neuromediatoren, mitochondria) alsook op de verschillende diagnosevragenlijsten: QUIDAM : Individuele vragenlijst rond inname van macronutriënten (QUestionnaire Individuel DApport Macronutrionnels): De 8 vragen van QUIDAM geven u snel een idee van de (al dan niet foute) eetgewoonten van de patiënten, die u na interpretatie kan op punt zetten.  QUADO : QUestionnaire d’Analyse de Dépistage et d’Orientation (Vragenlijst rond analyse, screening en oriëntatie): De 106 vragen van de QUADO bestuderen de persoonlijke achtergrond, de levensstijl, de lopende behandelingen en de talrijke functionele tekenen van de patiënten, die u na interpretatie per evenwicht kan op punt zetten.  QUEEN : Questionnaire d’ Evaluation en Endocrinologie (Vragenlijst rond screening in endocrinologie): Deze vragenlijst geeft de mogelijkheid de verschillende endocriene dysfuncties van de patiënten te bepalen. EDN : Evaluation des Déficits en Neuromédiateurs (Schatting van het tekort aan neuromediatoren) is een vragenlijst die het tekort aan neuromediatoren helpt schatten. EDN helpt een eventueel onevenwicht aan serotonine en/ op dopamine te bepalen en een aangepast therapeutisch protocol op touw te zetten.

Direct toepasbare protocolen zullen worden voorgesteld. Communicatie rond de planten  toestaan hoe deze protocolen  tot voorschriftsgewoonten te kunnen integreren.

            Thematische opleidingen gespecialiseerd in de geïndividualiseerde inname van de patiënten:

Deze opleidingen hebben als doel de noodzakelijke kennis te geven in verschillende domeinen. Deze voorgestelde domeinen helpen de gezondheidsprofessionals hun patiënten te begeleiden, vóór en na de verschillende voorgestelde therapieën. Bijvoorbeeld :

– In de begeleiding van de patiënten in integratieve oncologie: we zullen de noodzakelijke zorgaanpakken voor de door kanker getroffen mensen aansnijden (zieken en omgeving). We zullen ook een algemene aanpak voorstellen ter begeleiding van de conventionele aanpakken. Dit gaat gebeuren om de therapeutische resultaten veilig te optimaliseren, de behandelingen beter te verdragen en de nasleep- en recidiverisico beter te verminderen.

             Extra-muros seminaries :

Elk jaar organiseren we (in samenwerking met onze historische partner THERASCIENCE) een tiental seminaries die 3 tot 10 dagen duren. Het is dé gelegenheid om praktische onderwerpen te bespreken door middel van klinische casussen. Ze leiden tot preventieve of therapeutische behandelingen van de verschillende pathologieën.

B. Gevalideerde vragenlijsten van diagnose-oriëntatie voor gezondheidsprofessionals

De door de verschillende wetenschappelijke comités opgerichte vragenlijsten QUIDAM, QUADO, QUEEN en EDN maken het mogelijk een algemene en optimale inname van de patiënt. Zo worden de klinische onevenwichten in een begrijpelijke aanpak naar voren geplaatst. Deze vragenlijsten gebruiken  de patiëntgeschiedenis als een hoofdtool om  de diagnose, de tekenen en de symptomen te integreren.

Eén vragenlijst bestaat voor elk van de 3 pijlers van de Fysionutritie : Voeding, Microvoeding en Endocrinologie, die 10 domeinen samenvatten.

  Evenwicht Pijler Vragenlijsten
1 Voedingsevenwicht Voeding QUIDAM
2 Microbiota-evenwicht Micronutritie QUADO
3 Evenwicht van de darmpermeabiliteit Micronutritie QUADO
4 Detoxevenwicht Micronutritie QUADO
5 Oxydatief-ontstekingsremmend evenwicht Micronutritie QUADO
6 Evenwicht van essentiële vetzuren Micronutritie QUADO
7 Zuur-base-evenwicht Micronutritie QUADO
8 Evenwicht van de neuromediatoren Micronutritie QUADO/EDN
9 Mitochondriaal evenwicht Micronutritie QUADO
10 Metabolisch en hormonaal evenwicht  Endocrinologie QUEEN
       

QUIDAM

QUIDAM (QUestionnaire Individuel DApports en Macronutriments) is een eenvoudige tool om de aard en de consumptiefrequentie van verschillende types voedingsstoffen die door uw patiënten worden gebruikt, in te schatten : fruit, groenten, volwaardige voedingsstoffen, vette vlees- en vissoorten, melkprodukten, soorten olie en water.

QUADO

QUADO (QUestionnaire d’Analyse, de Dépistage et d’Orientation en Physionutrition). De 106 vragen van de QUADO bestuderen de persoonlijke achtergrond, de levensstijl, de lopende behandelingen en de talrijke functionele tekenen (irritatie, huid, spijsvertering, neurosensorisch, immunitair…) van uw patiënten.

QUEEN

(QUestionnaire d’Évaluation en ENdocrinologie) QUEEN bestudeert de symptomen en medische voorgeschiedenis van uw patiënten rond 11 hormonen.

EDN

EDN (Évaluation des Déficits en Neuromédiateurs) is een vragenlijst die de tekorten aan neuromediatoren schat. EDN staat toe een eventueel onevenwicht aan serotonine en/of dopamine te bepalen en een aangepast therapeutisch protocol op touw te zetten.

Een professionele ruimte

Via onze « professionele ruimte » hebt u een vlotte toegang tot de vragenlijsten. Via ons pedagogisch en ergonomisch platform kunt u elke patiënt opvolgen. Omdat de vragenlijsten meermaals kunnen worden ingevuld, is het mogelijk de resultaten te vergelijken en hun evolutie te analyseren zodat u de begeleiding kan bijsturen indien nodig.

Om uw professionele ruimte aan te maken, stuur een mail naar info@ii-2p.org.