Handvest inzake de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

 

De uitgever, het International Institute of Physionutrition and Phytotherapy (II2P), verbindt zich ertoe alle wetten betreffende het opzetten en runnen van een website na te leven.

De website https://ii-2p.org/ is bestemd voor het grote publiek en de gezondheidsprofessionals. De verstrekte informatie is bedoeld om de relatie tussen de patiënt (of bezoeker van de site) en zijn/haar arts te verbeteren, niet om deze te vervangen. Het heeft tot doel het bedrijf II2P voor te stellen en informatie te verstrekken over Fysionutritie.

Wettelijke kennisgeving:

De website https://etipp-eu.com/ wordt gepubliceerd en gefinancierd door het II2P, dat zelf wordt gefinancierd met eigen middelen (lidmaatschapsgeld) en de steun van zijn partners. Dit kan verschillende vormen aannemen : terbeschikkingstelling van menselijke of materiele middelen, betaling van subsidies of medewerking aan opleidingsactiviteiten, ….

Bedrijfsnaam :

II2P, een handelsbedrijf gevestigd in het Groothertogdom Luxemburg
Maatschappelijke zetel: 21, rue Glesener 1631 Luxemburg

Hosting: OVH – in Hauts-de-France

Intellectuele eigendom :

  • – In overeenstemming met de aanbevelingen van de Nationale Commissie van Informatica en Vrijheden (CNIL) is deze website vrijgesteld van aangifte.
  • – Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site zonder uitdrukkelijke toestemming van II2P is verboden en vormt een namaak die wordt bestraft door de artikelen L 335-2 en volgenden van het Wetboek van Intellectuele Eigendom (CPI).
  • – Hetzelfde geldt voor de databanken die op deze website voorkomen. Ze zijn beschermd zijn door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting in het Wetboek van Intellectuele Eigendom van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.
  • – De merken en logo’s die op de site voorkomen zijn gedeponeerde merken (al dan niet semi-figuratief). Bovendien zijn de afbeeldingen op deze site auteursrechtelijk beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze afbeeldingen, merken of logo’s, gemaakt op basis van elementen van de site, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van II2P in de zin van artikel L 713-2 van het CPI.

Privacybeleid:

Onze vereniging heeft zich ertoe verbonden de wettelijke bepalingen van de wet op de gegevensbescherming na te leven. Deze regels verzekeren u dat uw gegevens in volledige transparantie en met inachtneming van deze bepalingen zullen worden verwerkt.

1/ Cookies

Een cookie is een klein bestand dat de website die u bezoekt, op uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) opslaat en waarin het bepaalde informatie opslaat. Het helpt voornamelijk u beter voor te bereiden op een volgend bezoek op de site en om de pagina’s die u bekijkt te personaliseren. Alleen de zender van de cookie kan de daarin opgeslagen informatie lezen.

Wanneer u op onze site inlogt, zouden wij verschillende cookies op uw terminal moeten installeren, afhankelijk van uw keuzes als gevolg van uw software-instellingen. Deze cookies stellen ons in staat uw navigatie op onze website gedurende de geldigheidsperiode van de betrokken cookie te vergemakkelijken.

Deze cookies stellen ons in staat :

- statistieken op te stellen over de frequentie en het gebruik van de verschillende elementen waaruit onze site bestaat (bezochte rubrieken en inhoud, pad). Het doel is het belang en de ergonomie van onze diensten te verbeteren;

- de presentatie van onze site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, beeldschermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz);

- informatie over een op onze site ingevuld formulier te onthouden (registratie of toegang tot uw account), diensten of informatie die u op onze site hebt gekozen (aangeschreven dienst, enz.);

Uw keuzes met betrekking tot cookies

U hebt verschillende opties om cookies te beheren. Iedere instelling die u maakt zou uw surfervaring en uw toegang tot bepaalde diensten (die het gebruik van cookies vereisen) kunnen beïnvloeden.

Op elk moment kunt u kiezen uw cookieswensen op de hieronder beschreven wijze uit te spreken en wijzigen.

De keuzes die u worden geboden door uw browsersoftware

U kunt uw browsersoftware zo instellen dat cookies in uw terminal worden opgeslagen of integendeel worden verworpen , hetzij systematisch, hetzij naar gelang van de zender ervan. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat u van tijd tot tijd wordt voorgesteld cookies te aanvaarden of te verwerpen, voordat een cookie waarschijnlijk in uw terminal wordt opgeslagen.

Als uw browser is ingesteld om alle cookies te weigeren, zult u niet in staat zijn om te genieten van essentiële functies van onze site. Wij nodigen u uit uw browser zo goed mogelijk te configureren.

De configuratie van elke browser is verschillend. Hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen, kunt u vinden in het helpmenu van uw browser.

De cookie-overeenkomst

Het opslaan van een cookie in een terminal is in wezen onderworpen aan de wil van de gebruiker van de terminal, die deze te allen tijde en kosteloos kan uiten en wijzigen via de keuzes die hem door zijn browsersoftware worden geboden.

Indien u in uw browsersoftware het opslaan van cookies in uw Terminal hebt aanvaard, kunnen de in de pagina’s en inhoud geraadpleegde cookies tijdelijk worden opgeslagen in een daarvoor bestemde ruimte in uw Terminal. Zij kunnen daar alleen door de zender worden gezien.

Weigering van cookies

Indien u weigert de door ons gezonden cookies op te slaan, of indien u die verwijdert, zult u niet langer kunnen genieten van een aantal functies die nochtans noodzakelijk zijn voor het surfen in bepaalde delen van onze site. Dit zou het geval zijn als u toegang probeert te krijgen tot onze inhoud of diensten waarvoor uw identificatie vereist is. Dit zou ook het geval zijn indien wij, om redenen van technische compatibiliteit, het type browser dat door uw terminal wordt gebruikt, de taal en de weergave-instellingen daarvan of het land van waaruit uw terminal op Internet lijkt te zijn verbonden, niet zouden kunnen herkennen.

In dit geval wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verbonden zijn aan de verminderde werking van onze diensten. Dit zou het geval zijn als we de noodzakelijke cookies niet zouden kunnen opslaan en raadplegen omdat u ze hebt geweigerd of verwijderd.

De “Flash”© cookies van “Adobe Flash Player”™

“Adobe Flash Player” is een computertoepassing waarmee dynamische inhoud snel kan worden ontwikkeld met behulp van de computertaal “Flash”. Flash (en dergelijke toepassingen) onthoudt de instellingen, voorkeuren en het gebruik van deze inhouden door middel van een technologie die vergelijkbaar is met cookies. Adobe Flash Player”™ beheert deze informatie en uw keuzes echter via een andere interface dan die van uw browsersoftware.

Voor zover uw terminal inhoud zou bekijken die met de Flash-taal is ontwikkeld, nodigen wij u uit om uw Flash-cookiebeheerprogramma’s te openen, rechtstreeks op de website van Adobe: http://www.adobe.com/fr/.

2/ Gegevens verzameld op onze site : Wij kunnen u een aantal persoonlijke gegevens vragen zoals naam, voornaam, adres, enz. om uw informatie-aanvraag te verwerken. Sommige gegevens zijn onontbeerlijk om uw verzoek te verwerken, andere stellen ons in staat u beter te leren kennen en zo onze aanbiedingen aan uw behoeften aan te passen. Op de pagina’s waar persoonsgegevens worden gevraagd, wordt u gewezen op het verplichte of facultatieve karakter van de verstrekking van deze gegevens, alsook op de mogelijke gevolgen van hun niet-verstrekking.

3/ Opleidingsaanbiedingen : Wij kunnen u soms per e-mail of per post speciale aanbiedingen of diensten voorstellen, tenzij u ons anders adviseert. Indien u onze speciale aanbiedingen of diensten niet wenst te ontvangen, kunt u een brief sturen met vermelding van uw naam, voornaam en adres:
– schriftelijk: II2P, 21 rue Glesener 1631 Luxemburg
– of per e-mail: info@ii-2p.org

4/ Verstrekking van uw gegevens : Enkel II2P en de aan II2P verbonden dienstverleners voor de uitvoering van opleidingen kunnen uw persoonsgegevens zien.

5/ Recht op bestandstoegang en -verzet : Overeenkomstig de wet op Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 beschikt u over het recht van toegang, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, moet u naar ons schrijven op het volgende adres : II2P, 21 rue Glesener 1631 Luxemburg.